پدر رضا و سینا انتصاری دو درویشی که در پی حمله‌ی خشونت‌بار گارد زندان فشافویه زخمی و به سلول انفرادی منتقل شده اند در دهمین روز بی‌خبری از فرزندان خود، خواستار ملاقات حضوری فوری با آنان شد (فایل صوتی)

on .

sina reza entesari pedar97n

پدر رضا و سینا انتصاری دو درویشی که در پی حمله‌ی خشونت‌بار گارد زندان فشافویه زخمی و به سلول انفرادی منتقل شده اند در دهمین روز بی‌خبری از فرزندان خود، خواستار ملاقات حضوری فوری با آنان شد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها