پاسخ یک درویش زندانی به قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر؛ اگر بار دیگر به خانه‌ی آقای تابنده تعرض شود باز هم می‌روم

on .

ehsan malekmohamadi97
احسان ملک‌محمدی درویش محبوس در زندان فشافویه که در جریان حوادث یکم اسفندماه موسوم به گلستان هفتم بازداشت شده است خطاب به قاضی بابایی رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر که از او خواسته بود از درویشی اظهار ندامت و پشیمانی کند گفته است: نه‌تنها پشیمان نیستم بلکه آن شب بهترین شب عمرم محسوب می‌شود و اگر هزار بار دیگر به منزل دکتر تابنده تعرض شود هر بار می‌روم.

پیش از این به مجذوبان نور خبر رسیده بود که قاضی بابایی رئیس شعبه ۵۴ تجدیدنظر و آخوندزنجانی مستشار آن شعبه درویشانی را که در دادگاه حاضر می‌شوند با لفظ‌های تحقیرآمیز خطاب قرار می‌دهند و از آنان می‌خواهند که از درویشی خود اظهار ندامت و پشیمانی کنند.

گفته شده است که قاضی بابایی در جواب آقای ملک‌محمدی گفته است: برای تو زندان کم است و باید برایت اعدام می‌نوشتند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها