صحبت‌های پدر رضا و سینا انتصاری دو درویش از هشت درویش زندانی ناپدیدشده در زندان فشافویه؛ آیا فرزندانمان زنده‌اند؟

on .

sina reza entesari pedar97n

پدر رضا و سینا انتصاری دو درویش از #هشت_درویش زندانی که از هفتم شهریور در زندان فشافویه ناپدید شده‌اند از افزایش نگرانی‌ در مورد فرزندانش می‌گوید. او می‌گوید: آیا فرزندانمان زنده‌اند؟

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها