وخامت حال سعید سلطانپور/ ممانعت از درمان این درویش زندانی در فشافویه

on .

saiid soltanpoor97J 1
۶۳ روز اعتصاب غذا، سعید سلطانپور درویش زندانی در تیپ ۱ سالن ۵ را به افت شدید فشار و کاهش قند خون مبتلا کرده است اما مسئولان زندان فشافویه از درمان او ممانعت کرده و می‌گویند: «تا زمانی که به یک قدمی سکته نرسد به او رسیدگی نخواهد شد.»

این درویش که به همراه چند نفر دیگر از درویشان زندانی از ۶۳ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود چندی پیش گزارشی از مشکلات متعدد زندانیان درویش به بیرون از زندان فرستاد که مجذوبان نور فایل صوتی آن را منتشر کرد.

آقای سعید سلطانپور پس از حمله‌ی گارد زندان به تیپ ۳ و متفرق کردن درویشان در تیپ‌های مختلف، در بند سارقین زندان فشافویه نگهداری می‌شود و هدف از اعتصاب غذای خویش را رفع حصر از آقای دکتر نورعلی تابنده، آزادی درویشان زن زندانی و تجمیع درویشان زندانی عنوان کرده است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها