آتش‌سوزی در زندان فشافویه

on .

zendan tehran bozorg fashafooye 97j
درویشان زندانی در تماسی تلفنی از آتش‌سوزی در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ (فشافویه) خبر داده‌اند.

از علت آتش‌سوزی، وسعت و میزان صدمات آن اطلاعی در دست نیست.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها