خبر تکمیلی از آتش‌سوزی در فشافویه

on .

zendan97j

علت آتش سوزی، اختلال در چیلر حرارتی تیپ ۴ زندان فشافویه بوده است.

هیچ صدمه جسمی و جانی به زندانیان نرسیده است.

 آتش در ساعت اولیه اطفا شده و زندانیان در این حادثه آسیبی ندیده‌اند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها