دبیر کل حزب اتحاد ملت: اخبار نگران‌كننده‌ای از رفتار با دراویش در زندان‌ها می‌رسد

on .

علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت: اخبار نگران‌كننده‌ای از رفتار با دراویش در زندان‌ها می‌رسد. شناخت عمومی‌ و تاریخی از دراویش دلالت بر خشونت‌پرهیزی و ‌پایمردی آنها بر مرام درویشی می‌کند. این آخری برای کسانی که هنر و همتشان شکستن دیگران است قهراً خوش نمى‌آید. این نوع برخوردها نتیجه‌ای جز تثبیت باورهای پیشین ندارد.
منبع: امتداد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها