پایان حبس انفرادی هشت درویش

on .

هشت درویش گنابادی زندانی پس از تحمل ۱۰۵ روز حبس در سلول انفرادی زندان فشافویه، به بند امن این زندان منتقل شدند.
این هشت درویش در تماس تلفنی با خانواده‌های خود از پایان حبس انفرادی و محدودیت‌هایی مانند حق ملاقات و تلفن خبر داده‌اند.
گفته شده است درهای هواخوری بعد از ۱۰۵ روز حبس به روی این هشت نفر گشوده شده و از امکانات سایر زندانیان برخوردار شده‌اند.
رضا انتصاری، کسری نوری، مرتضی کنگرلو، امیر نوری، سینا انتصاری، محمد شریفی‌مقدم، حسام معینی و مهدی اسکندری هشت درویشی هستند که بعد از حمله‌ی هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی متحصن در تیپ ۳ فشافویه با سر و بدن مجروح به انفرادی منتقل شده و تا امروز در آنجا محبوس بوده‌اند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها