سوء‌مدیریت در زندان زنان قرچک بحران‌ساز شد/ حمله به زندانیان زن با گاز فلفل/ آتش‌سوزی در زندان 

on .

شب گذشته در پی اعتراض زنان زندانی بندهای یک و دو زندان قرچک که خواستار رسیدگی به وضعیت یکی از زنان همبندی خود شده بودند نیروهای گارد زندان وارد عمل شده و با پرتاب گاز اشک‌آور در محیط دربسته‌ی بند، زنان زندانی را مورد هجوم قرار دادند.
پس از شلیک گاز فلفل و اشک‌آور، زنان زندانی برای دفع اثر گاز، تخت‌ها و پتوهای خود را آتش زدند و مسئولان زندان با استفاده از ماشین آتش‌نشانی در حالی که زنان همچنان داخل بند اسیر بودند آتش را خاموش کردند.
مسئولان زندان همچنین برق و گاز داخل بند را نیز قطع کرده بودند تا مانع گسترش آتش‌سوزی شوند اما زندانیان را با وجود استنشاق گاز تند فلفل و بدن خیس در سرمای بند رها کرده و تا صبح به وضعیت آنان توجهی نکرده‌اند.
بند ۱ زندان زنان قرچک که به بند موادی‌ها موسوم است محل نگهداری زنانی است که به جرم حمل مواد مخدر یا اعتیاد به حبس محکوم شده‌اند. گفته شده است که زنان زندانی با زدن به روی درب بند از افسرنگهبان خواستار اعزام یکی از همبندیان خود به بهداری شده بودند اما بی‌توجهی افسرنگهبان به افزایش اعتراض زندانیان بند ۱ و پیوستن زندانیان بند ۲ به آنان شد و نهایتاً درنتیجه‌ی بی‌تدبیری محمدی رئیس زندان قرچک نیروهای گارد با گاز اشک‌آور به زنان حمله کردند.
خانواده‌ی یکی از این زندانیان به مجذوبان نور گفته است که شماری از زنان زندانی در نتیجه‌ی حمله‌ی شب گذشته به‌شدت زخمی شده و به بهداری منتقل شده‌اند.
به گفته‌ی خانواده‌ی این زندانی، حمله‌ی نیروهای گارد به زنان زندانی به امروز نیز کشیده شده و مأموران هم‌اینک زنان زندانی را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. 
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها