خبر تکمیلی از بحران در زندان زنان قرچک/ شلیک گلوله در زندان/ ضرب و جرح زنان زندانی توسط مأموران مرد

on .

اخبار رسیده از زندان زنان قرچک حاکی از شدت گرفتن بحران در این زندان است.
مأموران زندان برای پایان دادن به بحران به شلیک گلوله متوسل شده‌اند.
آشوب که از بند یک زندان قرچک (بند موادی‌ها) آغاز شده به بندهای دیگر زندان نیز کشیده شده است.
مأموران گارد زندان که همگی مرد هستند زنان زندانی را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده‌اند.
زندانیان بندهای دیگر زندان قرچک از دیدن شعله و دود در بند ۱ خبر داده‌اند.
این آشوب از شب گذشته و به دنبال وخامت حال یک زندانی زن آغاز شده است اما رئیس زندان قرچک علت شورش را خبر عفو زندانیان عنوان کرده است.
از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله زنان درویش زندانی که در زندان قرچک محبوس هستند اطلاعی در دست نیست.
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها