قطع تلفن‌های زندان فشافویه

on .

خانواده‌ی صدها درویش زندانی با اظهار نگرانی از پیشامد مشابه با حادثه‌ی زندان زنان قرچک در زندان فشافویه گفته‌اند که زندانیان آنان امروز هیچ تماسی با خانواده‌هاشان نداشته‌اند.
از علت قطعی تلفن‌های زندان فشافویه اطلاعی در دست نیست.
مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ (فشافویه) متشکل از چهار زندان با گنجایش ۱۵هزار زندانی است.
زندان زنان قرچک از شب گذشته تا این ساعت بحرانی بسیار شدید را از سر می‌گذراند. 
زنان زندانی در یورش نیروهای گارد زندان آماج ضرب و شتم، شلیک گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفته‌اند.
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها