در دومین روز متوالی، تلفن‌های زندان فشافویه همچنان قطع است

on .

در دومین روز پیاپی، کماکان هیچ تماسی از طرف درویشان زندانی با خانواده‌هایشان گرفته نشده و تلفن‌های زندان فشافویه (تهران بزرگ) همچنان قطع است.
خانواده‌ی صدها درویش زندانی با اظهار نگرانی از پیشامد مشابه با حادثه‌ی زندان زنان قرچک در زندان تهران بزرگ گفته‌اند که زندانیان آنان امروز هم برای دومین روز متوالی هیچ تماسی با خانواده‌هاشان نداشته‌اند.
از علت قطعی تلفن‌های زندان فشافویه کماکان اطلاعی در دست نیست.
مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ متشکل از چهار زندان با گنجایش ۱۵هزار زندانی است.
شرایط زندان زنان قرچک از پنج‌شنبه‌شب، ۱۸ بهمن بحرانی گزارش شده است. 
زنان زندانی در یورش نیروهای گارد زندان قرچک آماج ضرب و شتم، شلیک گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفته‌اند.
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها