نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح یکشنبه ١٧-١١-٩۵ - خانمها(بسم‌الله و استثناء - حدود وکالت و خلافت خداوند در انسان) 95/11/17
مجلس صبح شنبه ۱۶-١۱-٩۵ - آقایان(به خیر یاد کردن رفتگان و ذم زیاده‌روی در احترامات عرفی مرتبط با آن) 95/11/16
مجلس صبح جمعه ۱۵-١۱-٩۵ - خانمها(منازل سلوک بر حسب مقامات سلّاک - خواندن تذکرةالاولیاء) 95/11/15
مجلس صبح جمعه ۱۵-١۱-٩۵ - آقایان (شرک خفی و شرک جلی(۲)) 95/11/15
مجلس صبح پنجشنبه ١۴-١۱-٩۵ - آقایان(پاسخ سؤالات مشابه - توحيد و شرک - شرک جلی و خفی) 95/11/14
مجلس عصر چهارشنبه ١٣-١١-٩۵ - خانمها(یاد رفتگان - اتحاد در فامیل) 95/11/13
مجلس صبح چهارشنبه ١٣-١١-٩۵ -خانمها(حاج محمدخان راستین - غنیمت دیدار) 95/11/13
مجلس صبح یکشنبه١٠-١١-٩۵ - خانمها (تمثیل گرفتن از داستان‌های قرآن - سوره‌های یوسف و کهف) 95/11/10
مجلس صبح شنبه ۹-١١-٩۵ - آقایان(قابلیت استناد اشعار - طبقات شعرا) 95/11/09
مجلس صبح جمعه ٨-١١-٩۵ - خانمها(امتحانات الهی - وساوس شیطان) 95/11/08

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها