نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح شنبه ۲۰-۱۰-۹۳ (پیمایش مسیر در راه مستقیم از وجهه اطاعت امر خداوند - دشمن داشتن شیطان -خانم‌ها) 93/10/29
مجلس صبح شنبه ۱۳-۱۰-۹۳ (آلوده نکردن دل به چرک دنیا - دست به کار و دل با یار - ابدی نبودن کار‌ها و حالات - خانم‌ها) 93/10/29
مجلس صبح یکشنبه ۷-۱۰-۹۳ (گرمی، فعالیت، نشاط، شادی و تحرک - تعلیم به نوع انسان - حکمت‌های الهی- خانم‌ها) 93/10/26
مجلس صبح شنبه ۶-۱۰-۹۳ (تأثر فطری است ولی عزاداری جزو احکام اسلامی نیست- خانم‌ها) 93/10/26
مجلس صبح شنبه ۲۹-۹-۹۳ (خصلت‌های بشر و قابلیت تربیت - حل مشکلات با تفکر و محبت- خانم‌ها) 93/10/15
مجلس صبح پنجشنبه ۲۷-۹-۹۳ (ما اصالتاً اهل صلح و آرامش هستیم -آقایان) 93/10/13
مجلس صبح چهارشنبه ۲۶-۹-۹۳ (روح‌القدس- خانم‌ها) 93/10/13
مجلس صبح شنبه ۲۲-۹-۹۳ (اربعین امام حسین(ع) - آقایان) 93/10/08
مجلس صبح جمعه ۲۱-۹-۹۳ (امانت داری در همه امور -اهمیت اذن و اجازه-خانم‌ها) 93/10/04
مجلس صبح پنجشنبه ۲۰-۹-۹۳ (حکمت‌های خداوند درخلقت -آقایان) 93/09/30

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها