از علیرضا روشن برای محمد ثلاث

on .


نظام ایران سمعک گوش سترونش را به روی فریاد درویشان به طور کل از گوش‌هایش درآورده است که چیزی نشنود. اعدام ثلاث نتیجه‌‌ای دلخراش خواهد داشت.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها