در زندان‌های ایران چه می‌گذرد؟

on .

روایت شماری از زندانیان از وضعیت چند زندان ایران حکایت از نقض گسترده‌ی حقوق زندانیان دارد. اگرچه رئیس قوه قضائیه می‌گوید که زندان هتل نیست ولی مشاهدات زندانیان و روایت‌های بستگان آن‌ها از وضعیتی دشوار و ناقض حقوق اولیه‌ی انسانی حکایت دارد.
چرا به وضعیت زندان‌ها رسیدگی نمی‌شود؟

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها