نا‌آرامی در زندان/ بی‌خبری از زندانیان قرچک

on .

در پی ناآرامی در زندان قرچک ورامین، تلفن‌های زندان قطع شده و نزدیکان زندانیان گفته‌اند که از حال آنها خبری ندارند. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.
منبع: بی‌بی‌سی فارسی

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها