images/New_Site/majzooban.png

اینجا زندان قرچک، ته دنیاست/ بخشی از روایت راحله ذکایی که با نام مستعار نرگس سلیمی از قرچک می‌نوشت

on .

منبع: کانون زنان ایرانی