«سرطان پیشرفته»؛ مستندی درباره‌ وضعیت زنان زندانی در زندان قرچک

on .

کاری از: زهرا شفیعی‌دهاقانی
تاریخ پایان ساخت: بهمن‌ماه ۹۷
زندان‌های ایران فاقد استانداردهای بهداشتی، اخلاقی، انسانی و قانونی هستند و به همین دلیل زندانیان و خانواده‌های آنها دچار رنج فراوان می‌شوند.
«مستندی در خصوص وضعیت زنان در ندامتگاه شهر ری که به زندان قرچک ورامین مشهور است.»
با حضور: محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، آتنا فرقدانی هنرمند و کارتونیست، زهرا سادات ابراهیمی، زهرا شفیعی دهاقانی، ملیکا کاوندی
این فیلم گوشه‌ای از وضعیت زنان زندانی در ندامتگاه شهرری (قرچک ورامین) را توصیف می‌کند.
منبع: توانا

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها