مجلس نيز در خصوص حقوق شهروندي ابهام دارند

on .

بيژن شهبازخاني، نماينده مجلس

مجلس نيز در خصوص حقوق شهروندي ابهام دارند

گفت‌‏وگو با عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم:  
نمايندگان مجلس نيز در خصوص حقوق شهروندي ابهام دارند  
تهران- خبرگزاري كار ايران 
 
عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، گفت: متاسفانه حتي نمايندگان مجلس نيز در مورد حقوق شهروندي و حدود آن ابهام دارند. 
بيژن شهبازخاني، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص صدور اطلاعيه قوه قضاييه مبني بر اطلاع‌‏رساني رسانه‌‏ها و مطبوعات در خصوص نقض حقوق شهروندي در جامعه، گفت: ما از چنين امري استقبال مي‌‏كنيم. هر نهاد و جايگاهي از حقوق شهروندي دفاع كند، قابل احترام است و بايد اصل موضوع را تقويت كرد.  
 
وي، با تاكيد بر لزوم تقويت حمايت از حقوق شهروندي در جامعه، اظهارداشت: به هرحال نظام ما يك نظام مردمي است كه براساس راي مردم شكل گرفته است و بايد به حقوق شهروندي احترام گذاشت. 
عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، اضافه‌‏كرد: برخي طرز تفكرات نيز در جامعه ما وجود دارد كه به جايگاه و راي مردم و حقوق شهروندي در ساختار سياسي اعتقادي ندارند. 
وي، تصريح‌‏كرد: در اين شرايط دفاع از حقوق شهروندي قابل احترام است؛ ولي بايد ديد كه قوه قضاييه تاكنون در راستاي احقاق حقوق شهروندي در جامعه چه كرده است. 
شهبازخاني، افزود: قوه قضاييه در بسياري از شرايط مي‌‏تواند به عنوان مدعي‌‏العموم وارد شود؛ ولي بايد در عمل ديد كه قوه قضاييه چقدر به رعايت حقوق شهروندي و رسيدگي به موارد نقض آن پايبند است. 
وي، ادامه داد: در اين شرايط فرصتي نيز براي مطبوعات فراهم شده تا موارد نقض حقوق شهروندي را به قوه قضاييه منتقل كنند و لازم است محاكمي به صورت ويژه به اين موارد رسيدگي كند و يا حداقل خارج از نوبت بررسي كنند تا حقوق شهروندي و دفاع از آن نهادينه شود. 
شهبازخاني، صدور اين اطلاعيه از سوي قوه‌‏قضاييه را به فال نيك گرفت و گفت: در اين شرايط همين روزنه اميد را نبايد تضعيف كرد و اميد است كه در مواردي نظير حقوق دانشجويان، فرهنگيان، كارگران و غيره، قوه قضاييه وارد عمل شده و از حقوق شهروندان دفاع كند. 
وي، ادامه داد: البته در بحث مصاديق حقوق شهروندي و تعريف چارچوبي در اين خصوص ابهاماتي حتي براي نمايندگان نيز وجود دارد؛ زيرا سياست ثابتي در برخورد به اين موارد نداشته‌‏ايم و واقعا براي خود ما هم مبهم است كه حقوق شهروندي حدودش چيست. 
نماينده ملاير، خاطرنشان‌‏كرد: بهتر است اين حقوق اول توسط صداوسيما براي مردم شكافته و فرهنگ‌‏سازي شود و در مورد نقض آن اظهارنظر و اطلاع‌‏رساني انجام شود

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها