تحليلي از محاكمات آيت الله كاظميني بروجردي از دكتر ناص

on .

نقل از سایت بام آزادی : آنچه كه از ظواهر اين جايگاه بظاهر قانوني و حقوقي پيداست ، ناهماهنگي با قوه ي قضائيه وناهمخواني با متد حقوقي جهان است .

بي تابلو بودن مكان ، حاكي از سرّي بودن آن است . انتخاب خاصّ و حساب شده از مهره هاي وابسته به اطّلاعات در وكلاي متّهمين ، ويژگي ديگر اين بخش از وزارت اطّلاعات است .

همانگونه كه بند اطّلاعات در زندان اوين ، قسمت جدا شده و مخصوص است ، بند ويژه نيز ، كاملاً سواي از تشكيلات عمومي اوين مي باشد .

با نگهبانان بسيجي و مسئولين متعهد به قواعد درون سازماني اطّلاعات ، این پيشواي دینی زنداني ، در بخش قرنطينه ويژه ای نگهداري ميشود  كه به گفته مسئولين بيمارستاني كه از نزديك در ارتباط با وضع مزاجي ايشان هستند همراه با اَعمال شاقّه ميباشد و روزانه ، كارهاي شّاق و دشواري را بر او تحميل ميسازند ، تغيير در پوست دستان ایشان ، گوياي اين حقيقت ميباشد .

دكتر (خ) كه نميخواهد نامش فاش شود ميگويد ، ما بايد طبق تجويز پزشكان اطّلاعات براي او دارو فراهم كنيم كه بعضي از اين تزريقات ، منجر به سرطان استخوان و انسداد عروق و فراهم آوردن سكته ميشود .

خانم دكتر (ر) كه اصرار بر كتمان نامش دارد و ميگويد : گاهي كه با اين روحاني ملّي و مذهبي ، خلوتش طولاني ميشد مورد تهديد حفاظت اطّلاعات زندان قرار ميگرفت .

روحيّات ايشان را خطرناك ميخواند ومیگوید به ما دستور ميدهند تا نسخه هاي تحميلي براي او بنويسيم و در بعضي موارد ، شاهد دگرگونيهاي هشدار دهنده در سيستم مغزي او ميباشيم كه اگر در اين مهّم تعلّل شود احتمال بروز توده هاي مهلك ميرود .

نوع خروج او از زندان ، توجّه عموم را جلب ميكند ! با يگان حفاظت ويژه و با دست و پاي بسته كه در جهت جنگ رواني و ترور شخصيّت اوست .

هرگز گزارش درستي از محاكمه ويژه نمي آيد و اسناد و اوراقي درز نميكند و نشستها كاملا ًدر پشت درهاي بسته صورت مي گيرد و نتايج به عمل آمده ، صد در صد ، از پيش تعيين شده است و در مسير خفقان عمومي جامعه خواهد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها