مصطفي دانشجو در نامه‌‏اي به رييس قوه قضاييه، نسبت به ت

on .


به گزارش "ايلنا"، مصطفي دانشجو كه پروانه وكالتش به علت وكالت دراويش گنابادي قم از سوي مركز امور مشاوران حقوق، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه تعليق شده است، در نامه‌‏اي به رييس قوه قضاييه، نسبت به تعليق وكالتش اعتراض كرد. 
در اين نامه آمده است: اگر مركز امور مشاوران قوه قضاييه كه مدعي پرورش وكلاي پرمحتواست، نيم‌‏نگاهي به سوگندي كه وكلا در آغاز پوشيدن كسوت پرافتخار وكالت مي‌‏كند و تعهدي كه اين وكلا بر دوش خود نهاده‌‏اند، داشته باشد، درمي‌‏يابد كه وكيل بر اجراي عدل پافشاري مي‌‏كند و در اين جايگاه رفيع موضوع خود را بر پايه قدرت طرفين دعوي معين نمي‌‏كند و هم از اين روست كه فرشته عدالت را با چشماني بسته به تصوير مي‌‏كشند.  
وي در نامه خود خطاب به هاشمي شاهرودي آورده است: وكلاي مركز امور مشاوران كه خود جزيي از سيستم قضايي كشور به شمار مي‌‏روند، -متأسفانه آنچه در عمل مشاهده مي‌‏شود- تا زماني كه وكيل قدرت هستند، مشكلي ندارند اما آن‌‏گاه كه مي‌‏خواهند حجت خويش را تقديم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با كژي‌‏هاي مخرب كنند و اعانت وكالت را در دفاع از مظلوم و عليه صاحبان قدرت به‌‏كار برند، با دو خط نامه، معلق مي‌‏گردند. حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه وكيل در موضع دفاع از تأمينات شغل قضا برخوردار است و برابر ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، نمي‌‏توان وكيل را از منصب وكالت معلق كرد، مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي. كدام كيفرخواست از سوي دادسراهاي عمومي و انتظامي عليه من صادر شده يا كدام مقام ذيصلاح تقاضاي تعليق مرا از مركز امور مشاوران كرده كه به‌‏راحتي بنده را بلاقيد زمان و مدت، از وكالت معلق كرده‌‏اند. 
اين نامه مي‌‏افزايد: متأسفانه اينجانب به دليل و ظاهراً به واسطه فشارهاي موجود از سوي برخي نهادها، در مقام دفاع از حقوق موكلين خود، مورد نامهرباني آنها كه تمايلات خويش را در مقابل نص قانون معتبراً اجرا مي‌‏كنند، قرار گرفته كه قضاوت پيرامون آن نامهرباني را به جنابعالي مي‌‏سپارم تا براي حفظ حيثيت نظام قضايي و پايبندي به قانون اساسي، تصميم مقتضي اتخاذ فرماييد. 

کد خبر: 433111

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها