سازمان بازرسي كل كشور از رسيدگي به پرونده دراويش گنابا

on .

تهران- خبرگزاري كار ايران 

 
سازمان بازرسي كل كشور، پرونده دراويش گنابادي قم را كه نسبت به سوءرفتارهاي اداري و انتظامي در جريان حادثه تخريب حسينيه شريعت قم اقامه دعوي كرده بودند، بايگاني كرد.

 
يكي از دراويش گنابادي قم در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: پس از جريانات سوء اداري و انتظامي در جريان تخريب حسينيه شريعت قم به سازمان بازرسي كل كشور كه وظيفه آن بازرسي تمامي دستگاه‌‏هاي دولتي و نظامي و انتظامي و اعلام موارد تخلف و سوءجريانات اداري به مقامات عالي‌‏رتبه نظام است، طرح شكايت كرديم كه اين پرونده متأسفانه در اين سازمان بايگاني شد و سازمان مذكور از رسيدگي به آن استنكاف كرد. 
وي افزود: اين اقدام سازمان بازرسي كل كشور در شرايطي صورت مي‌‏گيرد كه بر اساس ماده يك قانون تشكيل اين سازمان، سازمان بازرسي كل كشور به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در كشور و در اجراي اصل 174 قانون اساسي وظيفه آن بازرسي تمامي دستگاه‌‏هاي دولتي و نظامي و انتظامي و اعلام موارد تخلف و سوء جريانات اداري به مقامات عالي‌‏رتبه نظام است.

کد خبر: 433111

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها