پرونده دراویش گنابادی در سازمان بازرسی کل کشور به بایگ

on .

براساس گزارشهای رسیده ، سازمان بازرسی کل کشور پرونده دراویش گنابادی را که تماماً اعتراض به سوء جریانات اداری و نظامی در واقعه تخریب حسینیه شریعت قم بود را به بایگانی سپرد و از رسیدگی به آن استنکاف نمود . این اقدام سازمان بازرسی در شرایطی صورت می گیرد که براساس ماده 1 قانون تشکیل سازمان ، به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در کشور و در اجرای اصل 174 قانون اساسی ، این سازمان تشکیل شده و وظیفه آن بازرسی تمامی نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی و اعلام موارد تخلف و سوء جریانات اداری به مقامات عالی رتبه نظام است

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها