برخورد جدي با قضات بي توجه به حقوق شهروندي

on .

دبير هيات مركزي نظارت بر اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي

                                      دبير هيات مركزي نظارت بر اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي گفت : كم كاري در اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي را قبول داريم و معتقديم با آنچه كه در قانون مورد تاكيد قرار گرفته هنوز فاصله داريم اما با پيگيري هاي جدي به دنبال حل مشكلات و اجراي صحيح قانون هستيم .  
غلامرضا اسد اللهي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : قانون حفظ حقوق شهروندي مي بايست از ۳۰ سال قبل اجرا مي شد اما اين امر با تاخير محقق شد. از سوي ديگر، زمان چنداني از تصويب اين قانون نمي گذرد و هنوز در اجرا نواقص و ايراداتي دارد كه به طور حتم با گذشت زمان برطرف خواهد شد. 
 
وي بر اجراي صحيح قانون حفظ حقوق شهروندي تاكيد كرد و گفت : آيت الله هاشمي شاهرودي بارها بر روند اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي تاكيد كرده است و با اين تاكيدات انتظار مي رود اين قانون به نحو احسن اجرا شود. 
 
اسد اللهي تصريح كرد : گرچه برخورد برخي قضات در محاكم قضائي در شان مردم نيست اما مي توان مدعي بود كه از زمان تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي و اعمال نظارت شديد بر رفتار و برخورد با مردم درمحاكم قضائي تغييراتي در نحوه برخورد قضات با مردم ايجاد و رضايت مردم تا حدودي جلب شده است . 
 
وي گفت : بر اساس تاكيدات رئيس قوه قضائيه، در هيات مركزي نظارت تلاش مضاعفي را در راستاي اجراي صحيح اين قانون آغاز كرده ايم و عملكرد پرسنل قضايي و به خصوص قضات را به صورت مستمر مورد ارزيابي قرار مي دهيم . 
 
دبير هيات مركزي نظارت بر اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي خاطر نشان كرد : قضات موظف هستند بر اساس اخلاق اسلامي برخورد كنند و در صورتي كه در بازرسي ها مشخص شود كه اين امر مورد توجه قضات قرار نگرفته بدون اغماض با آنان برخورد مي كنيم

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها