حق دفاع در دادرسي مدني بسيار كم مورد توجه قرار گرفته اس

on .

دكتر مهران محمودي، وكيل دادگستري

يك وكيل دادگستري گفت: حق دفاع در دادرسي‌هاي مدني بسيار كم مورد توجه قرار گرفته است.  
 
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهران محمودي، وكيل دادگستري با موضوع حق دفاع در نظام دادرسي مدني در همايش حق دفاع اظهار داشت: حق دفاع در دادرسي‌هاي مدني بسيار كم مورد توجه قرار گرفته است و اين سوال مطرح است كه آيا اساسا در حقوق يا دادرسي‌هاي مدني رعايت حقوق بشر ضرورت دارد يا خير؟  
 
وي ادامه داد: مي‌توان در قلمرو دادرسي كيفري و مدني رعايت حقوق بشر را مطالبه كنيم كما اين‌كه مطالبه‌ي حقوق مدني و سياسي احتمالا مي‌تواند با موفقيت بيشتري رو به رو شود زيرا در قلمرو آيين دادرسي مدني بسياري از مباحث حساسيت هاي سياسي ايجاد نمي‌كند.  
 
محمودي با بيان اين‌كه ما الان در شرايطي هستيم كه مي‌توان گفت حقوق بشر با فرآيندي جديد در قرن حاضر مواجه شده است، ادامه داد: داشتن وكيل جدا از حق دفاع است حق دفاع به حق خوانده يا خواهان بر مي‌گردد كه با كمك آن ادله خود را به دادگاه ارائه دهد پس متفاوت از حق دادخواهي است.  
 
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد‌: مساله در دادرسي مدني اين است كه آيا خوانده از دعواي مطروحه اطلاع مي‌يابد؟ آيا فرصت دفاع به او داده مي‌شود؟ آيا حكم صادره قابل تجديد نظر است؟ آيا در جريان استماع شهادت شهود خوانده يا خواهان مي‌توانند از استماع شهادت منع شوند؟ و اين‌كه وقتي خواهان با اتكا به حق دادخواهي دعوايي را مطرح مي‌كند خوانده چقدر حق دفاع دارد؟  
 
محمودي با بيان اين‌كه نمي‌توانيم بگوييم حق دادخواهي يا دفاع مربوط به خواهان است يا خوانده، خاطرنشان كرد: آنچه كه ضامن تحقق يك دادرسي عادلانه در چارچوب دادرسي مدني برخورداري از سلامت است كه بخشي از آن به فرصت طرفين در بيان ادعاها صحبت‌هاي شهود بر مي‌گردد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها