تماس تلفني 4عضو شوراي مرکزي تحکيم از اوين

on .

روزنا: محمد هاشمي ، مهدي عربشاهي ، علي وفقي و حنيف يزداني4 عضو شوراي مرکزي تحکيم امروز با خانواده خود تماس گرفته و از بارداشت موقتشان در زندان اوين خبر دادند.

ادوار نيوز خبر داده است كه اعضاي شوراي مرکزي تحکيم هفته قبل در صبح روز 18 تيرماه در برابر دانشگاه پلي تکنيک بازداشت شده اند. بهاره هدايت دگر عضو اين شورا در روز پنجشنبه با خانواده خود تماس گرفته است.

در حال حاضر علي نيکونسبتي مسئول روابط عمومي تحکيم هيچ تماسي با خارج از زندان نداشته است.

 
 
  روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها