سه نکتهٔ کاربردی از حقوق زندانی

on .

3 nokteگروه حقوقی مجذوبان نور

به‌دنبال موج گسترده‌ی بازداشت دراویش گنابادی در حوادث تلخ گلستان هفتم و زخمی و مجروح شدن عده‌ای از آنها و ضرورت رسیدگی فوری به رفع نیازها و و احتیاج‌های درمانی آنها و همچنین محل نگهداری این افراد بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی مواردی کاربردی از قوانین موجود در بحث حقوق زندانی را به اطلاع می‌رسانیم:

۱ - برابر ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین چون دراویش بازداشتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مظان اتهام هستند نگهداری آنها در زندان تهران بزرگ (فشافویه) در کنار سایر محکومان، غیرقانونی است و این افراد باید در بازداشتگاه بر اساس ضوابط تفکیک زندانیان نگهداری شوند.

۲ - بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ بهداری زندان باید برای رفع نیازها و معالجه‌ی زندانیان اقدام فوری کند. این دراویشِ زندانی باید دسترسی به پزشک معالج و مراکز درمانی تخصصی داشته باشند و هرچه سریع‌تر باید به پزشکی قانونی معرفی و وضعیت درمانی آنها مشخص شود تا تحت نظر ضابطان در مراکز درمانی مجهز مورد مداوا قرار گیرند.

۳ - براساس ماده ۸۶ و تبصره یک ماده ۲۲۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ استفاده از لباس مخصوص زندانی و دست‌بند به منظور اعزام زندانی به مراکز درمانی و مراجع قضایی الزامی نیست. در هیچیک از قوانین و ضوابط یگان‌های حفاظت زندان‌ها، حق استفاده از پابند برای زندانی وجود ندارد و مطلقاً ممنوع است. در خصوص دراویش بازداشتی استفاده از دست‌بند و لباس مخصوص زندانی نیز جایز نیست و این افراد باید با لباس شخصی و تحت نظر ضابطین به مراکز درمانی اعزام شوند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها