موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم

on .

mavared takhalofat97بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، مهم‌ترین موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم بدین شرح است، تخلفاتی که در صورت پیگرد شایسته و قانونی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در مواردی مجازات انفصال موقت و دائمی مقام قضایی را در پی دارد:

- عدم تفهیم حقوق قانونی به دراویش بازداشتی 
- ارجاع امر تحقیقات به اشخاص فاقد صلاحیت 
- صدور قرارهای تأمین نامتناسب 
- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین 
- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت 
- بازداشت غیرقانونی 
- استفاده از الفاظ زاید و غیرمتعارف در قرارها و آراء 
- برخورد تند و بعضاً غیرمتعارف و توهین‌آمیز
- عدم توجه به مستندات 
- صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
- طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده 
- خودداری از پذیرش وکلا و مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 
- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 
- رفتار خلاف شأن قضائی

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها