صورتجلسه مأمور نیروی انتظامی در خصوص حسینیه شریعت

on .

مقارن ساعت 30/9 مورخه 6 / 3 / 82 در اجرای دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قم اینجانب استوار دوم یعقوبی در معيت مأمورين پليس ساختمان آقایان کاسه گران و محقق به آدرس خیابان ارم – کوچه ارک (شریعت) 17 منزل آقای سید احمد شریعت مراجعه پس از دق الباب و رعایت موازین شرعی و قانونی وارد منزل شده و با رؤیت منزل در معيت مأمورين شهرداري محل مورد نظر فعلاً در حال انجام نما کاری می باشد که مورد ديگري در زمينه ساخت و ساز مشاهده نگردید. ضمناً آقای سید احمد شریعت تأکید داشتند که این مطلب در صورتجلسه ذكر گردد كه بنده (آقای شریعت) در حال پیگیری موضوع می‌باشم و دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای به شهرداری ابلاغ کردند که احکام را اجرا ننمایند و توقف موقت عملیات انجام شود. پس از انجام حکم ساعت 9:50 مراتب بدون هیچگونه خسارات مالی و جانی به اتمام رسید و از محل خارج شدیم لذا مراتب صورتجلسه به امضاء حاضرین رسید.

1 – آقای محقق (نماینده شهرداری)

2 – آقای كاسه گران (نماینده شهرداری)

3 – آقای سید احمد شریعت

استوار دوم يعقوبي

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها