وکيل باقي به محکوميت موکلش اعتراض کرد

on .

اعتماد ملي 25/5/1386
روزنا: وکيل مدافع عمادالدين باقي از تجديد نظر خواهي نسبت به محکوميت سه سال حبس تعزيري موکلش خبر داد.
محمود علم، وکيل مدافع عماد الدين باقي با اعلام اين مطلب، گفت: به دنبال ابلاغ حکم محکوميت سه سال حبس تعزيري موکلم از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، نسبت به اين رأي اعتراض کردم که با اعتراض ما، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع مي شود.
وي اتهام موکلش در اين پرونده را "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت کشور" و "تبليغ عليه نظام به نفع گروه هاي بيگانه و مخالف نظام" عنوان کرد .
وکيل عماد الدين باقي خاطر نشان کرد: در لايحه تجديدنظرخواهي خود به فقدان عناصر مادي و معنوي جرم اشاره کردم و صدور رأي برائت از سوي دادگاه تجديدنظر را خواستار شدم.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها