مقدمه اخبار حقوقی

on .

 دوستان و عزیزان ایمانی

بر اساس مواد1 ، 2 ، 3 و 4  قانون مدنی از زمان تصویب و انتشار قانون در روزنامه ی رسمی اصل بر اطلاع عموم احاد ملت از قوانین می باشد و هیچ فردی نمی تواند ادعا نماید که از قانون بی اطلاع  بوده لذا ما در این قسمت تا جای امکان قوانین و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء وحدت رویه جدید را به اطلاع برادران می رسانیم و ضمنا اخبار حقوقی در خصوص برادران ایمانی در این قسمت درج می گردد. لذا از کلیه عزیزان تقاضا داریم اخبار حقوقی را برای استفاده سایرین در اختیار ما قرار دهند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها