براي دراويش تازگي ندارد...!!

on .

 

براي دراويش تازگي ندارد ، اما خواندنش خالي از لطف نيست !!!

از سوي يك قاضي صورت گرفت

تفهيم اتهام قتل عمد به دو كودك 6 و12 سالهیکی از قضات دادگاه های عمومی به علت تفهیم اتهام به دو کودک 6 و 12 ساله از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري فردا، بنا بر سند منتشره از سوی مجله قضاوت وابسته به دادگستری استان تهران، این قاضی که رئیس یکی از شعبات دادگاه عمومی بخش گلستان بوده است، نسبت به «ع. ح» 6 ساله و «م. ح» 12 ساله تفهیم اتهام قتل عمدی نموده است.

این درحالی است که بنا بر نظر دادیار انتظامی پرونده، صرف‌ نظر از اینکه هیچگونه دلیلی بر توجه اتهام قتل عمدی نسبت به این دو کودک 6 و 12 ساله وجود نداشته، به فرض وجود دلیل نیز به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی کودکان مبرا از مسئولیت کیفری هستند.

این قاضی از سوی دادگاه انتظامی قضات به خاطر احراز بسیاری از تخلفات  در این پرونده به کسر حقوق به مدت شش ماه محکوم شد.

منبع : خبرگزاري فردا 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها