در دستگاه آقاي شاهرودي چه مي گذرد؟

on .

در دستگاه آقاي شاهرودي چه مي گذرد؟

دستگيري باقي در مصاحبه با شيرين عبادي

اميد معماريان

شيرين عبادي دبيرکانون مدافعان حقوق بشر درگفت وگويي با روز دستگيري عماد الدين باقي را بهانه اي براي سرکوب بيشتر جامعه مدني وافرادي که براي آزادي ودموکراسي مبارزه مي کنند دانست و افزود: "سوابق آقاي باقي حکايت ازقانون مندي ايشان دارد و طبيعا اتهاماتي که به ايشان زده شده، صرفا ادعااست."

 

عمادالدين باقي، دبيرانجمن دفاع ازحقوق زندانيان، درخصوص عناوين تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايشها و سخنرانيها از قول زندانيان بندهاي امنيتي روز گذشته درمحل دادسراي تهران تفهيم اتهام شده است.

عبادي با يادآوري پرونده يکي ازوکلاي کانون مدافعان حقوق بشر که هفت ماه را درزندان سپري کرد و پس ازآن تبرئه شد گفت: "وقتي آقاي عبدالفتاح سلطاني وکيل مشهور ايراني را دستگير کردند، سخنگوي قوه قضاييه 24 ساعت بعد ازدستگيري اعلام کرد اتهام ايشان جاسوسي است وبه اتهام جاسوسي دستگيرشدند؛ حال آنکه ايشان در دادگاه تبرئه شد. بنابراين به اين گونه اتهامات واهي که قبل ازمحاکمه اعلام مي شود نبايد ترتيب اثرداد. ضمن اينکه اساسا حق ندارند قبل ازمحاکمه وصدور راي کسي رامتهم به امري بکنند."

شيرين عبادي معتقد است درپس همه آنچه درخصوص دستگيري باقي عنوان مي شود، فعاليت هاي درخشان وتاثيرگذار وي درانجمن دفاع ازحقوق زندانيان است که او را روانه زندان کرده: "به نظر من همه علل دستگيري ايشان برمي گردد به فعاليت هاي ايشان درانجمن حمايت اززندانيان. وي تمام مدت دراين موسسه شاغل بودند وخدمات ارزنده اي هم براي پيشبرد دموکراسي داشتند.دستگيري ايشان فازجديدي درسرکوب جامعه مدني است که متاسفانه ازمدتي قبل شروع شده."

شيرين عبادي درشرح فشارهاي اعمال شده بر سازمان هاي غيردولتي طي ماه هاي گذشته مي گويد: "متاسفانه بايد اعلام کنم که طي چند ماه گذشته بيش از 200 سازمان غيردولتي را به بهانه هاي واهي بسته وتعطيل کرده اند ومتاسفانه بازهم حکومت شعارطرفداري ازجامعه مدني را مي دهد. درشرايطي که کشورنيازمند وفاق ملي است وامسال را سال اتحاد ملي اعلام کردند اين گونه دستگيري هاواين گونه اعمال خلاف قانون کاملا با شعارهايي که داده مي شود مغايرت دارد."

به گفته برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003، دولت هرچندوقت يک بار بهانه اي براي هجوم به جامعه مدني پيدامي کند: "گاهي اوقات شرکت درسمينارهاي علمي باعث مجازات ودستگيري مي شود، گاهي اوقات مصاحبه با رسانه هاي خارج ازايران باعث مي شود که اتهام جاسوسي به افراد زده بشود؛الان هم بهانه ديگري پيدا کرده اند و مي گويند درسمينارها اسناد را دراختيار شرکت کنندگان قرارمي دهند. همه اينها بهانه هايي واهي است براي فشار به جامعه مدني."

با توجه به فعاليت هايي که انجمن دفاع ازحقوق زندانيان به صورت علني وعمومي انجام داده است ازنظر اين وکيل دادگستري هيچ اتهام مجرمانه اي نمي توان به اين فعاليت ها وارد کرد: "به هيچ وقت فعاليت هاي آقاي باقي تبليغ عليه نظام محسوب نمي شود. ضمن اينکه سازمان هاي غيردولتي به مناسبت ساختارحقوقي شان واسطه اي هستند بين حکومت ومردم که بايستي خواست مردم را به اطلاع حکومت برسانند ومهمترين خواست مردم درايران هم هميشه اين بوده که به قوانيني که وضع مي شود احترام بگذارند. ما شاهديم که جمهوري اسلامي قوانيني وضع مي کند واز مردم توقع دارد که به آنها احترام بگذارد، اماخودش آن قوانين را رعايت نمي کند."

وي همچنين درخصوص اراده واحد ويا اختلاف نظر درقوه قضاييه براي چنين برخوردهايي مي گويد: "اين سئوالي است که آقاي شاهرودي بايد به آن جواب بدهد که دردستگاهي که ايشان رياستش را به عهده دارد چه مي گذرد؟ وکيل مشهوري مثل آقاي سلطاني را مي گيرند وبعد رسما اعلام مي کنند که جاسوس است و بعد چون درپرونده ايشان هيچ دليلي پيدا نمي کنند او را آزاد مي کنند. کسي نيست بگويد فردي خوشنام مانند آقاي سلطاني به چه مناسبتي بايد هفت ماه درزندان سپري کند وآقاي شاهرودي چرا دستور رسيدگي به تخلفات قضات را صادر نمي کند که ديگر موارد مشابهي پيش نيايد؟ من مطمئن هستم که آقاي باقي پس از مدتي با حکم تبرئه اززندان بيرون خواهند امد وباز هم اين سئوال باقي خواهند ماند که به قضاتي که به قانون ترتيب اثرنمي دهند چگونه بايد هشدارداده شود."

شيرين عبادي درخصوص اظهارات محمود احمدي نژاد دردانشگاه کلمبيا مبني براينکه درايران آزادي وجود دارد وارتباطش با برخوردبا فعالان جامعه مدني مي گويد: "اين دقيقا همان سئوالي است که دانشجويان ايراني دردانشگاه تهران مايل بودند که آقاي احمدي نژاد به آن پاسخ بدهد والان هم جوانان ما درانتظار پاسخ هستند. تعداد زيادي ازنشريات تعطيل شده اند، سانسور دايره اش به سايت هاي اينترنتي رسيده وسايت هاي زيادي تعطيل شده. حتي درقانون مطبوعات نوشته شده که انتقاد ازاصول قانون اساسي دررسانه ها جرم است وموجب تعطيلي نشريه مي شود. در چنين شرايطي ما چگونه مي توانيم اعلام کنيم که آزادي بيان وجود دارد؟"

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها