عمده ترين مشكل جامعه وكالت نوع برخورد برخي از قضات با آ

on .

اباصلت بينايي وكيل دادگستري

يك وكيل دادگستري، عمده ترين مشكل جامعه وكالت را نوع برخورد برخي از قضات با آنها و وجود طرز تلقي منفي نسبت به كار وكالت در جامعه عنوان كرد.

اباصلت بينايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، دربارهي مشكلات صنفي پيشروي وكلا با تشريح تاريخچهي شكلگيري اين مشكلات و به وجود آمدن نگاه منفي از وكلاي دعاوي در جامعه بيان كرد: اين طرز فكر عليرغم توصيهي رييس قوهي قضاييه و مسوولان بالاي قوهي قضاييه همچنان كموبيش وجود دارد و هنوز شاهد بدرفتاريهاي برخي قضات در مراحل بدوي، تجديدنظر و حتي ديوان عالي كشور با وكلا هستيم.

بينايي، با بيان اين كه برخي از قضات، وكيل را مزاحم كار خود ميبينند ادامه داد: قضاتي كه در كارشان متبحر و مسلط هستند در مرحلهي بازپرسي، دادياري و كيفري اغلب از وكلا با روي خوش استقبال ميكنند و وكلا نيز با آنها مشكل ندارند.

وي با اشاره به اين كه طبق قانون، وكيل ميتواند در مرحلهي بازپرسي حضور داشته باشد اما حق دخالت ندارد و تنها ميتواند بعد از بازپرسي نظراتش را اعلام كند، گفت: اين قانون زماني قابل توجيه بود اما با شرايط فعلي، اين قانون كاربردي ندارد و بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

اين وكيل دادگستري افزود: كسي كه مرتكب جرم ميشود و دست پليس و ماموران آگاهي ميافتد نميتواند از خودش دفاع كند عملا وادار به دفاعي ميشود كه بعدها امكان دفاع را حتي از وكيل هم ميگيرد و وجود قانوني كه مانع حضور وكيل از ابتداي رسيدگي به پرونده ميشود، در چنين شرايطي مشكل ايجاد ميكند و لازم است اصلاح شود.

وي به وجود برخي مشكلات در قانون صدور قرار تامين اشاره كرد و گفت: طبق مادهي ديگر قانون مجازات اسلامي قضات و بازپرسان ميتوانند براي متهم قرار بازداشت موقت، وثيقه يا كفالت صادر كنند كه برخي قضات بعد از دو ماه بازداشت موقت بودن، قرار را تبديل به وثيقه ميكنند اما حد اين وثيقه در قانون مشخص نشده در نتيجه بازپرس براي متهم قراري نامتناسب با نوع جرم صادر ميكند و اين قرار در قانون قابل اعتراض نيست

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها