يك سال حبس براي وكلا و موكلان پرونده دراويش گنابادي

on .

يك سال حبس براي وكلا و موكلان پرونده دراويش گنابادي

چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1385

وكيل دراويش گنابادي از صدور حكم يك سال حبس تعزيري براي خود و يكي از وكلاي اين پرونده و همچنين 52 نفر از اين دراويش گنابادي كه پيش از اين در شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم محاكمه شده بودند، خبر داد.

فرشيد يداللهي با اعلام اين مطلب، گفت: طبق رأي صادره از سوي شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم، كليه 52 نفر دراويش گنابادي به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرض از دستور پليس به يك سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق و پرداخت ده و پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شدند.

وي افزود : بنده و اميد بهروزي كه از وكلاي اين پرونده هستيم نيز به تحمل يك سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق، پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي و پنج سال محروميت از شغل وكالت محكوم شديم.

وكيل دراويش گنابادي تصريح كرد: موكلانم پيش از اين به مدت 15 روز در بازداشت موقت به‌‏سر بردند و سپس با قرار كفالت و وثيقه آزاد شدند.

منبع:‌ ايلنا

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها