تشکیل هیأتهای تشخیص اعمال ماده 18 اختیارات رییس قوه قضا

on .

آیت ا... هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، صبح امروز در جمع رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با اشاره به موضوع اعمال ماده 18 اختیارات رئیس قوه قضائیه مبنیبر بررسی خلاف بین شرع بودن آراء پروندهها خواستار تشکیل هیئتهای نظارت و ارشاد قضائی در استانها برای بررسی تقاضاهای مرتبط با ماده 18 شد .
به گزارش حیات به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این نکته که تشکیل هیئتهای تشخیص برای اعمال ماده 18 اختیارات رئیس قوه قضائیه در استانها براساس قانون امکانپذیر است گفت : باید وضعیت موجود در مسیر ارائه تقاضاهای مبنیبر خلاف بین شرعبودن آراء محاکم را با تشکیل هیئتهای تشخیص اعمال ماده 18 در استانها ساماندهی کنیم تا این هیئتها به صورت دقیق به بررسی پروندههایی بپردازند که در آن اعمال ماده 18 تقاضا شدهاست، تا از این طریق ادعاهای واهی و پروندههایی که روشن است حکم آن خلاف بین شرع نیست در همان مرحله و از سوی این هیئتهای بدوی و مقدماتی رد شود.
آیت ا... هاشمی شاهرودی تأکید کرد : ساماندهی چگونگی رسیدگی به پرونده های مرتبط با اعمال ماده 18 اختیارات رئیس قوه قضائیه ضروری است تا همه پروندهها به راحتی و تنها به صرف یک ادعا نتوانند مشمول رسیدگی به عنوان خلاف بین شرع قرار گیرند و واقعیبودن یا نبودن ادعاهای صاحبان این پروندهها در مراحل اولیه و پیش از رسیدگی در مراجع بالاتر ،که به اطاله دادرسی و تضییع حق دیگر اصحاب پروندهها نیز منجر میشود مشخص شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش وکلا در کمک به محدود کردن تقاضاهای اعمال ماده 18 در مراحل اولیه گفت : باید ساز وکاری تعیین شود که وکلا مسئولیت تقاضا ی اعمال ماده 18 و تأئید ادعای خلاف بین شرعبودن را در مراجع قضائی بپذیرند تا خدای ناکرده تنها بنا به دلایل مادی به راحتی این تقاضاها را مطرح نکنند و بدانند که باید در مقابل ادعاهای خود در دادگاه پاسخگو باشند چرا که در این صورت وکلا تا خودشان قانع نشوند که حکم موکل آنها خلاف بین شرع است زیربار تقاضای اعمال ماده 18 نمیروند.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین  سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در سخنانی با اشاره به فلسفه تشکیل جلسه رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت : در این جلسه روسای کل دادگستریهای سراسر کشور نقطه نظرات اصلاحی و پیشنهادات خود را مطابق دستوالعمل جلسات مطرح و از مشکلات پیش روی دستگاه قضائی در استانهای خود به صورت شفاف و صریح سخن میگویند.
در جلسه امروز رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور شرایط اعمال هرچه بهتر ماده 18 (از اختیارات رئیس قوه قضائیه) که اختیار آن از طرف ایشان  به رؤسای کل دادگستریها تفویض شدهاست بررسی شود.

 تهران - حیات

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها