رييس دادگستري تهران: بايد به اشتباهات اعترافات کرد ، مس

on .

ناصر ايراني

رييس كل دادگستري استان تهران سيد عليرضا آوايي در جمع قضات دادگستري كرج گفت كه بايد فرهنگ ‏اعتراف به اشتباه در كشور جا بيفتد. وي افزود درصورت اجحاف در حق مديران و مسئولان دستگاه هاي ‏دولتي، دادسرا بايد بي هيچ ملاحظه اي براي برگرداندن حق آنان اقدام كند.‏

برخي از ناظران سخنان رييس كل دادگستري استان تهران را بيشتر در ارتباط با پرونده موسويان دانسته اند. ‏به ويژه که رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه تاكيد كرده كه "مبادا قضات به ضابط ضابطان تبديل ‏شوند"، و اين در حالي است که پيشتر، وزير اطلاعات طي اظهاراتي موسويان را مجرم شناخته بود. ‏

‎‎رجوعي به پرونده دانشجويان‎‎

يک تحليلگر مسايل سياسي در تهران با اشاره به سخنان اخير عليرضا آوايي مي پرسد: "اعتراف به اشتباه در ‏ارتباط با دانشجويان شکنجه شده اميرکبير چگونه بايد انجام شود؟ آيا اعتراف به اشتباه تنها در ارتباط با ‏مسئولان بايد صورت بگيرد؟ آيا برخي مسوولان قضايي، پيش از تبرئه دانشجويان به ضابط ضابطان تبديل ‏نشده بودند؟"‏

خانواده هاي دانشجويان دانشگاه اميركبير مجيد توكلي، احمد قصابان و احسان منصوري، پيشتر طي نامه اي ‏افشاگرانه خطاب به هاشمي شاهرودي، آنچه را كه در زندان بر اين سه دانشجو رفته است آشكار كرده بودند. ‏در اين نامه كه با گذشت ۸۰ روز از بازداشت اين سه نفر نوشته شده بود، آزارهاي جسمي و رواني وارد شده ‏در زندان بر اين سه نفر مورد اشاره قرار گرفته و از قوه قضاييه در خواست پي گيري شده بود.‏

در اين نامه شكنجه هاي روحي شامل موارد زير عنوان شده بود: ۱- بازجويي طولاني مدت (۲۴ ساعت ‏مداوم) توسط يک تيم ۷ نفره و نيز بازجويي هاي گاه و بيگاه شامل نيمه هاي شب ۲- ارائه اخبار کذب بر ‏دستگيري، ضرب و شتم و آزار اعضاي خانواده و همچنين اخباري مبتني بر بيماري(سکته قلبي) و انتقال ‏اعضاي خانواده به بيمارستان ۳- پخش صداهاي آزار دهنده در سلول در زمان استراحت به طوري که مانع ‏خوابيدن دانشجويان مي شده. ۴- توهين هاي شديد و سخيف به فرد و اعضاي خانواده ۵- اهانت به دانشجويان ‏و رفتار نا مناسب توسط نگهبانان بند ۲۰۹ ۶- تهديد به قتل و ضرب و جرح شديد و تهديد به آزار رساندن به ‏اعضاي خانواده ۷- ارائه احکام مجعول مانند حکم اخراج والدين از محل کار، حکم قطعي شلاق ( ۸۰ ضربه ‏‏) براي فرد ۸- فرستادن دانشجويان به سلول افراد خطرناک ۹- دادن وعده ي آزادي و تحويل کليه وسايل ‏دانشجويان دربند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادي...‏

بر اساس نامه هاي سه دانشجوي نامبرده شكنجه هاي جسمي نيز شامل موارد زير بوده است: ۱- ضرب و شتم ‏شديد توسط هفت بازجو به صورت هم زمان که به بيهوشي و انتقال دانشجويان دربند به بهداري بند ۲۰۹ ‏منجر شده. ۲- ضربه به پا ها، بازوها، سينه، پشت و … ضرب و شتم با مشت و لگد به سر و صورت و پا ها ‏به صورتي که در اثر ضربه دانشجويان از روي صندلي سقوط کرده يا به شدت به ديوار برخورد مي کردند. ‏‏۳- ضربه زدن روي دستبند به صورتي که آثار کبودي و تورم تا هفته ها روي دست آنها بوده است. ۴- ‏نگهداري در سلول هايي با اندازه هاي کوچک بطوريکه امکان راه رفتن دراز کردن پا در آن نبوده است. ۵- ‏نگهداري در سلول هايي بدون زير انداز و هيچگونه وسيله ديگري. ۶- اجبار به ايستادن متوالي طولاني مدت ‏‏(۴۸ ساعت ) ۷- استفاده از کابل و شلاق براي ضرب و شتم ۸- خواباندن دانشجويان روي زمين و اذيت و ‏آزار توسط تيم هفت نفره باز جويي از جمله فشار بر سر و صورت با پا، ايستادن روي پا ها و کمر و نشستن ‏روي پشت و کمر۹- اجبار به ايستادن روي يک پا بصورت متوالي به مدت طولاني ( ۱۸ ساعت ). ۱۰- ‏پرتاب کردن و هل دادن به صورتي که به ديوار برخورد کنند ۱۱- ندادن غذا به مدت ۴۸ ساعت. ۱۲- ضرب ‏و شتم شديد حين انتقال به زندان به صورتي که مسئولان بند ۲۰۹ از تحويل گرفتن فرد اجتناب مي کردند. ‏‏۱۳- اجبار دانشجويان به خواندن مقالات موهن با صداي بلند به طور مداوم و پس از آن اجبار به نوشتن آن ‏مطالب و مقالات از حفظ ۱۴- ممانعت از ويزيت دانشجويان توسط پزشک بند و استفاده از دارو هاي مورد ‏نياز۱۵- اجبار به انجام حرکات طاقت فرسا به مدت طولاني از قبيل نشستن و بلند شدن متوالي، خم شدن و ‏گرفتن مچ پا و …‏

هر چند درباره شكنجه دانشجويان موارد متعددي تا کنون افشا شده، اما قاضي حسن حداد معاون امنيتي ‏دادستان در گفت و گويي با خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، ايرنا گفته است: "بند ۲۰۹ زندان اوين يکي ‏از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا است. برخي زندانيان به ما مي گويند تا آن ها را به اين بند زندان منتقل کنيم. ‏بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندان هاي ديگر قابل مقايسه نيست. اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري مي ‏شود." ‏

منابع خبري در سالگرد روز 16 آذرروز دانشجو باز هم خبر از بازداشت بيست تا سي دانشجو داده اند. عفو ‏بين الملل اعلام كرد كه اين عده "بدون تفهيم اتهام، اغلب در تهران و نيز ديگر شهرها" بازداشت شده اند. در ‏همين حال انجمن دفاع از حقوق زندانيان با انتشار بيانيه اي از بي اطلاعي خانواده هاي دانشجويان بازداشتي ‏از وضعيت فرزندان خود خبر داده است. ‏

آوايي رييس كل دادگستري استان تهران در بخش ديگري از سخنان خود درجمع قضات دادگستري كرج گفته ‏است: "چنان چه قانون فقط براي ضعفا اجرا شده و اغنيا فوق قانون باشند، ياس و بي اعتمادي و عصيان و ‏هنجارشكني در جامعه رخ خواهد داد".‏

بايد ديد که آيا رييس دادگستري که كه از لزوم جا افتادن فرهنگ اعتراف به اشتباه در كشور سخن مي گويد و ‏تاکيد دارد که "درصورت اجحاف در حق مديران و مسئولان دستگاه هاي دولتي، دادسرا بايد بي هيچ ملاحظه ‏اي براي برگرداندن حق آنان اقدام كند"، چنين حقي را در مورد "ضعفايي" چون دانشجويان شکنجه شده هم به ‏رسميت مي شناسد؟

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها