نظر آیت الله العظمی صانعی در خصوص تعدد زوجات

on .

به طور كلى بايد دانست كه تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلى بر استحبابش نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است آن هم به شرطى كه باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحى و جسمى و غير آن ها براى زن قبلى نشود، و خلاصه آن كه ازدواج بعدى وقتى مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدى معروف و پسنديده شده باشد; و چگونه مى توان گفت ازدواج بعدى و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلى جائز باشد در حالتى كه قرآن رسماً و به طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده (وعاشروهن بالمعروف) (آيه 19 سوره نساء) و به قول علامه طباطبائى ـ صاحب تفسير قيّم الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحى آسمانى كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار نموده است. 15-12-83

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها