فتوا از ديدگاه آیت الله دکتر صادقی تهرانی

on .

اگر فتواي مراجع امر الهي و شريعت اسلام است ،‌ بر اساس فتواي ذيل حداقل آيات عظام صافي و همداني و بسياري از مخالفين دراويش حق صدور فتوا نداشتند ،‌ بلكه در هيچ اموري حق فتوا ندارند


آیت الله دکتر صادقی تهرانی:


* فتوا دادن کسی که حدّاقل یک دوره ی کامل، قرآن را بررسی نکرده، حرام و پیروی از او نیز حرام میباشد، زیرا ... (با این حساب فعلا فقط از آیت الله مکارم شیرازی و خود ایشان میشه تقلید کرد!)

* بدن کفّار پاک میباشد؛ بدن هر انسانی پاک است اگر چه کافر، مشرک، مسیحی، یهودی، ناصبی، غالی و یا... باشد، زیرا ... و شرک هم در اختصاص عقیده و روح انسان است و نه جسمش زیرا جسم تکلیفی ندارد تا مشرک یا موحّد باشد ... مگر در صورتی که بدانیم خود را نجس کرده اند و ندانیم خود را پاک نموده اند ...

* مسکرات پاکند؛ مسکرات چه از آب انگور یا خرما باشند که لفظ شراب هر دو را در بر دارد به کلّی پاکند ...

* سن بلوغ دختران و پسران یکی است ...

* سجده های واجب ده آیه هستند ...

* سجده بر فرش و زیلو هم اشکالی ندارد ...

* نماز مسافر در هر کجا باشد شکسته نیست ...

* نماز جمعه با شرائطش بر تمامی مکلّفان بدون عسر یا حرج واجب است ...

* بر هدیه، مهریه و ارثیه هم خمس تعلق میگیرد ...

* سادات ویژگی بر خمس ندارند (حق خمس بر یک ششم است نه نصف):
خمس هرگز ویژگی برای سادات ندارد, سیادت هم اگر موضوعیّتی داشت در اختصاص ارتباط از طریق پدر به رسول الله(صلّیاللهعلیهوآلهوسل
ّم) نیست و گرنه امام حسن و امام حسین(علیهم السّلام) سیّد نخواهند بود, و چون سیّد و آقای اصلی شخص پیامبر بزرگوارند تمامی فرزندان آن حضرت که کلّاً از حضرت زهراء(سلام الله علیها) می باشند بدین معنی سیّدند. اختلافی هم که دراین باره بین ائمّهی معصومین(علیهم السّلام) و بنی امیّه و بنی عبّاس وجود داشت, این بود که اینان نمیپذیرفتند که معصومان ذرّیه و فرزندان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) باشند چون از راه دختر منسوب بوده اند و این حضرات هم از جمله به آیاتی استدلال میکرده اند که عیسی را از فرزندان ابراهیم دانسته و او هم که تنها ارتباط مادری داشته است و نیز به آیهی مباهله استدلال میفرمودند که حسنین(علیهم السلام) را از فرزندان پیامبر(صلّی اللهعلیهوآلهوسلّم) خوانده است ...
و از همه ی اینها گذشته ارتباط فرزند با مادر چه پیش از ولایت و چه پس از آن, بیشتر از پدر است. و روی این اصل سیادت در ارتباط با مادر بیشتر از پدر است و یا لااقل کمتر نیست.


اگر مثلاً درآمد شما یک میلیون تومان در سال است و مخادج عادّی سالیانه ی شما بدون اسراف و تبذیر هشتصد هزار تومان, دویست هزار تومان باقیمانده, تمامش خمس است و نه یک پنجم از آن ...
مخارج زندگی شما یا فصلى یا سالیانه یا چند ساله و یا عمرى است, که هر کدام به حساب خودش باید منظور شود, بنابراین مخارج حجّ شما که مثلاً در عرض چند سال جمع می شود, در حکم همین استثنای مخارج شماست چنانکه جهیزیّه ی عروس و وسایل داماد و مانندش نیز مستثنى است.
مبلغ مورد نیاز شما برای خرید و یا بیع شرط و باصطلاح "رهن" خانه ی مورد نیازتان نیز مستثنى است, که اگر چند سالی جمع آوری آنها بطول انجامد از استثناءآتِ خمس خواهد بود...
سرمایه ی نخستینی که برای مخارج ضروری شما احتیاج است خمس ندارد...

* هر جا که دولت اسلامی شایسته ای وجود داشته باشد لازمست خمس و زکاتها بوسیله ی این دولت به مصرفِ شایستهی مقرّره برسد, تا نیازهای جامعه ی اسلامی کلّا برآورده شود...

* در حج نذرِ احرام پیش از میقات بدعت است ...

* خرید , فروش و ساختنِ عروسک یا مجسّمه ی حیوان و یا انسان اشکالی ندارد مگر ...

* سیگار حرام است ...

...


http://www.forghan.org/infoService/?sectionPage=opinion


آیت الله جناتی:
شاگرد درس خارج فقه آیت اللّه العظمى بروجردى و خارج اصول امام خمینى و در نجف شاگرد آیات عظام شاهرودى، حکیم، شیرازى، حلّى، زنجانى و خویى

اعراف/170:
و کسانی که به وسیلهی کتاب (:قرآن) ، [خود و دیگران را از خطا] نگاهبانی میکنند و نماز را بر پا میدارند،[مصلحند]. همانا ما پاداش مصلحان را ضایع نمیکنیم.

(محور اصلی نظرات قرآن)

http://www.jannaati.comنمونه نظرات:
آیت الله جناتی:

* مرد بودن در مجتهدى که مورد تقلید قرار میگیرد شرط نیست.

* اعلم بودن مجتهد در تقلید از او شرط نیست، بلکه ... تشخیص اینکه کدام یک از آن دو مجتهد در مقام تفریع کمتر اشتباه مىکند تا آنکه اعلم باشد و کدام یک از آنها بیشتر تا آنکه غیر اعلم باشد، بسیار مشکل است.

* غیر مسلمانان از هر نوع و قسمى که باشند (اهل کتاب، مشرکین و ملحدین) ذاتا و از نظر جسمى و بدنى پاک هستند و اگر از چیزهایى که در نظر مسلمانان نجس مي باشند ، اجتناب کنند، نجاست عرضى هم ندارند.

* تصدى مقام قضاوت توسط زن در صورتى که شرایط آن را دارا باشد، مانعى ندارد.

* اذن پدر در ازدواج دخترى که بگونه کامل مصلحت و مفسده را درک مي کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمي گیرد، شرط نیست و اختیار با خود اوست.

* پیدایش بلوغ دختر به عادت ماهانه است ...

* بیرون رفتن زن از منزل در صورتى که با حق شوهر منافات داشته باشد، باید از او اذن بگیرد وگرنه اذن او معتبر نیست ...

* عقیم کردن زن از راه جراحى و یا غیر آن جایز نیست ...

* آبستنى زن با اسپرم غیر همسر در صورتى که همسر وى عقیم و راضى باشد و این کار با ارتکاب حرام شرعى همراه نباشد، جایز میباشد ...
اگر آبستنى زن با اسپرم غیر همسر انجام پذیرد، کودک به صاحب اسپرم ملحق مي شود نه به همسر او، ولى مادر کودک همان است که از او متولد شده است ...

* زن میتواند بدون رضایت شوهر از بچه دار شدن خود جلوگیرى کند ولى مرد نميتواند بدون رضایت زنش، او را مجبور به بچه دار نشدن کند ولى با رضایت او مانعى ندارد ...

* ازدواج با زنان اهل کتاب (زرتشتى، یهودى و مسیحى)، براى مسلمان مانعى ندارد

* ازدواج با زنان کتابى، چه آنکه بگونه موقت باشد و چه بگونه دائم و همیشگى، جایز است

*  دایره زدن در عروسي ها بگونه اى که متداول ميباشد، جایز است و حتى برخى از فقهاى پیشین ترک آن را مکروه دانسته اند و عروسى خوب آن عروسى است که شادى بخش و پر سر و صدا باشد، ولى مقرون به چیزهایى که در شرع مقدس اسلام حرام است، نباشد

* پولى را که زنان خواننده در عروسيها ميگیرند، حلال است

* رقصیدن زنان براى زنان و مردان براى مردان در مجالس عروسى و مناسبات فرح و شادى اشکال ندارد

* خوش آمدن افراد از برخى آهنگها حرام نیست، زمانى حرام است که شنیدن آن از انسان به کلى سلب اختیار کند. اما اگر آهنگى که حلال است با ارتکاب فعل حرام همراه باشد، شنیدن آن حرام مىشود ...

* کف زدن در مجالس جشن و سخنرانى جهت تشویق و به عنوان شادى مانعى ندارد

* استعمال آلات لهوى که براى جاانداختن و پرداختن آوازهاى نیکو و مقرون به شعرهایى که داراى مضمون عالى در بعد دینى، مذهبى، عرفانى، اخلاقى، اجتماعى و سیاسى است، مانعى ندارد. ولى استعمال آنها در جاانداختن و پرداختن آوازهاى لهوى و شعرهایى که داراى مضمون باطل است، حرام مىباشد

* امروزه در حکومت اسلامى آلات لهوى از آلات مشترک به شمار ميآیند

* بازى کردن با آلاتى از قبیل نرد، پاسور و شطرنج در صورتى که به عنوان ورزش فکرى، تقویت بنیه ریاضى و یا سرگرمى باشد و در آن برد و باخت نباشد اشکال ندارد، حتى اگر عنوان آلت قمارى از آنها زایل نشده باشد

* مجسمه سازى که امروزه به عنوان فن و هنر گرانقدر و ارزشمند به شمار مي آید و از انگیزه هاى مذموم و ناپسند و از آلودگى، شرک و قصد تشبه به خالق، مبرّا است و با تحول زمان و شرایط آن، ملاک حرمت و یا کراهت آن متحول شده، اشکال ندارد

* ذبح قربانى باید در منى باشد ولى اگر نیازمندى در آنجا نباشد که از گوشت آن استفاده کند، جایز است به وسیله نایب در بلد خود و یا غیر آن در هر جا که فقیر و مستمندى باشد قربانى نماید

...

http://www.jannaati.com/far/index.php?page=6


منبع: سایت خبری زوم

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها