نظرات آيت الله صانعي مخدوش است

on .

سخنان آيت الله صانعي در مورد اشکال داشتن اجراي حدود الهي در زمان غيبت امام دوازدهم، انتقاد مدير مسوول کيهان را ‏به همراه داشت. حسين شريعتمداري، نماينده آيت الله خامنه اي در موسسه کيهان روز يکشنبه در سرمقاله اين روزنامه در ‏مطلبي با عنوان "اين نظريه ازكجا آمده است ؟!" به انتقاد از آيت الله صانعي پرداخت و اين نظرات را "مخدوش و خارج از ‏نظرات فقهي" دانست.‏

در مطلب شريعتمداري که در صفحه دوم کيهان ديروز (يکشنبه) چاپ شده، آمده است: "نمي توان و نبايد همه نظرات و ‏تمامي آنچه را كه يك فقيه بر زبان و قلم مي آورد، اظهارنظر فقهي تلقي كرد و چالش پيرامون آن را مستلزم آشنايي به مباني ‏فقهي دانست، زيرا، بارها ديده شده و مي شود- و اشكال و خرده اي نيز بر آن نيست- كه يك فقيه بيرون از چارچوب و بستر ‏فقاهت در باره مسئله اي اظهارنظر مي كند. تاكنون ديده نشده- و يا به ندرت ديده شده است- كه فقهاي محترم اينگونه ‏نظرات بيرون از دايره فقه را در كنار نظرات فقهي خود قرار داده و خداي نخواسته درپي آن باشند كه از فقاهت خويش ‏براي اثبات يك نظر غيرفقهي استفاده كنند!"‏

وي اضافه کرده: "نگارنده پيش از اين نيز، به نمونه هايي از اينگونه اظهارنظرهاي آيت الله صانعي پرداخته و بي پايه و ‏اساس بودن آنها را- نه به دليل برتري علم و آگاهي خويش، بلكه به علت مخدوش بودن نظرات ايشان- نشان داده است و هر ‏بار نيز به جاي دريافت پاسخ منطقي و معقول با هوچي گري برخي از نان به نرخ روز خورندگان و سوءاستفاده كنندگان از ‏موقعيت آيت الله صانعي روبرو شده است."‏

شريعتمداري در حالي استناد خود را به مصاحبه "سايت آفتاب" با آيت الله صانعي قرار داده که اين مطلب در آفتاب منتشر ‏نشده و در اعتماد ملي منعکس شده است. شريعتمداري در ادامه نوشته است: " نتيجه اين ديدگاه آقاي صانعي دقيقا همان ‏نظريه انحرافي «جدايي دين از سياست» است كه تشكيل حكومت اسلامي را قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان عليه ‏السلام، نه فقط غيرضروري، بلكه حرام مي داند!... همانگونه كه ملاحظه مي شود، نظر آيت الله صانعي؛ اولا؛ نه فقط ‏مخالف نظر حضرت امام(ره) بلكه در تضاد آشكار با نظر آن بزرگوار است، بنابراين آيت الله صانعي و برخي از كساني كه ‏ايشان را مورد سوءاستفاده سياسي قرار داده اند نمي توانند ادعا كنند كه آنچه او گفته است برخاسته از نظر امام راحل (ره) ‏است! ثانيا؛ نظر آيت الله صانعي با مباني اوليه و اصول بديهي عقل و منطق نيز منافات دارد."‏

شريعتمداري در پايان، مطلب خود را به انتقاد اصلاح طلبان از آيت الله مصباح يزدي ربط داده و نوشته است: "متاسفانه ‏آيت الله صانعي در مهرماه سال گذشته نيز در ديدار با اعضاي سازمان مجاهدين‎ ‎انقلاب، دست به تحريف نظر مبارك ‏حضرت امام (ره) زده و با افزودن جمله اي به كلام‎ ‎امام راحل (ره)، نظر آن بزرگوار را به نفع همين ديدگاه- كه شرح آن ‏گذشت- مصادره‏‎ ‎كرده بود كه نگارنده طي يادداشتي با چاپ متن نظر امام (ره) از صحيفه امام و متن‎ ‎اظهارات آقاي صانعي ‏از سايت شخصي ايشان به اين تحريف اشاره كرده بود و البته مدعيان‎ ‎اصلاحات به جاي پاسخگويي و دستكم پوزش خواستن ‏از ساحت مقدس حضرت امام (ره) و‎ ‎عذرخواهي از مردم، به هياهو و دشنام روي آوردند‎.‎‏...چند هفته قبل نيز، مدعيان‎ ‎اصلاحات و يك سايت اينترنتي با ساختن يك داستان جعلي و نسبت دادن آن به حضرت امام‏‎ (‎ره) تلاش كردند نظرات ‏حضرت آيت الله مصباح يزدي كه يكي از دانشمندان مدافع مباني‎ ‎اسلام و انقلاب و مخصوصاً مدافع سرسخت نظرات ‏حكومتي حضرت امام (ره) است- دقت شود كه‏‎ ‎باز هم پاي مقابله با نظر امام درباره حكومت اسلامي در ميان بود- را ‏مخدوش كنند كه‎ ‎اين بار نيز در مقابل يادداشت مستند كيهان به طفره رفتن روي آوردند و... اظهاراتي‎ ‎كه آشكارا با نظرات ‏صريح حضرت امام (ره) در تناقض بود... آيا همه اين تحريف ها كه‎ ‎مستقيم و غيرمستقيم نظرات حكومتي حضرت امام ‏‏(ره) را نشانه رفته اند، تصادفي‎ ‎است؟!... انشاءالله كه تصادفي باشد‎!!‎‏"‏

‎همنوايي رجا نيوز‎

پس از انتشار يادداشت شريعتمداري، سايت رجا نيوز ـ وابسته به دولت احمدي نژاد ـ نيز از اظهارات آيت الله صانعي انتقاد ‏کرد: "نمي توان چنين فرض کرد که امام‎ ‎آنچنان که آيت الله صانعي توصيف نموده اند، حاضر به عدول از اين نگاه فقهي ‏خود در‎ ‎باره اجراي حدود در زمان حکومت فقيه به دليل اقتضائات سياسي بوده باشند، چه رسد به‎ ‎اينکه به تعطيلي حدود ‏الهي به دليل نظر برخي که به اختصاص آنها به زمان حکومت‏‎ ‎معصومين(عليهم السلام) معتقدند، تن دهند‎.‎حال جاي اين ‏سوال باقي است که اگر اين عضو سابق دفتر‎ ‎امام، نظر متفاوتي از امام خميني(ره) دارد -که با نگاه باز فقه شيعي چنين ‏امکاني حق‏‎ ‎هر مجتهدي است-، آيا همچنان مجاز است داعيه دار نگاه فقهي امام باشد و از منظر‏‎ ‎اينکه «اگر امام بودند» بر ‏مصدر افتاء نشيند؟"‏

‎استغفار براي آيت الله‎

اما روزنامه کيهان به اين يادداشت هم بسنده نکرد و در شماره دوشنبه خود در صدر ستون پيام هاي مردمي، به نقل از ‏عبدالله طاهري(يک طلبه) خواستار استغفار آيت الله صانعي شد. در اين پيام که معمولا به انعکاس نظرات کيهانيان ‏اختصاص دارد، آمده است: "حضرت آيت الله صانعي نظرات مراجع تقليد درهر حال محترم است چه براي مقلدين و چه ‏غير مقلدين هرچند كه غير مقلدين در برابر آن وظيفه اي ندارند و در زمينه مسائل حكومتي هم همگان مطيع نظرات ولي ‏فقيه عادل مي باشند. از اينكه جنابعالي اعتقاد داريد كه حدود اسلامي تنها به زمان حضور امام معصوم (ع) اختصاص دارد. ‏اين سوال به ذهن تبادر مي كند كه شما با وجود چنين ديدگاهي چگونه در دستگاه قضايي كه كارش اجراي حدود اسلامي بود ‏قبول مسئوليت نموديد و دست به اجراي حدود زديد؟ طبق نظر خودتان شما به ناحق وارد حوزه اختيارات امام معصوم شده ‏ايد و اين ورود متاسفانه از روي نا آگاهي نبوده كه بگويم جاهل قاصر بوده ايد بلكه از روي علم و آگاهي بوده است. اگر ‏بفرماييد كه در آن زمان چنين نظري نداشته ايد و براي شما بعد از دوم خرداد تبدل راي رخ داده است، به اين نتيجه مي ‏رسيم كه يا آن روز در اشتباه بوده ايد كه بر بندگان خدا حد جاري مي كرديد يا امروز كه نظام قضايي زير نظر ولي فقيه را ‏مورد ترديد قرار مي دهيد؛ كه در هر صورت اشتباهي بزرگ است. درهرحال بنده به شما توصيه مي كنم بجاي آنكه ملتي ‏را مانند خود دچار تحير و ترديد نماييد، باقي مانده عمر را به استغفار مشغول باشيد تا انشاء الله تعالي در سراي ديگر هم ‏دچار حيرت نشويد."‏

‎انتقادات غير فقهي‎

يادداشت کيهان اما اعتراضاتي را هم برانگيخت؛ از جمله محمد تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه ‏علميه قم که با اشاره به يادداشت‎ ‎ديروز حسين شريعتمداري به آفتاب‏‎ ‎گفت: "يادداشت مديرمسئول کيهان فاقد هرگونه مبناي ‏فقهي‎ ‎است و تنها به يک جدل و دعواي سياسي شبيه است. مشکل اينجاست که در جامعه ما هر کسي به خود اين حق را ‏مي‌دهد که بدون هيچ‎ ‎مبنايي حرف طرف مقابل خود را باطل بخواند."‏

ميبدي همچنين با تاکيد بر اينکه "روزنامه کيهان‎ ‎همواره اين‌گونه حرکت کرده"، ادامه داده: "اين‎ ‎روند هميشگي روزنامه ‏کيهان بوده که با هر کس که مخالف ديدگاه‌هايش بوده تا مرز محو‎ ‎صاحب فکر پيش رفته است. جادارد‎ ‎آقايان مسايل فقهي و ‏علمي را با جنجال‌هاي سياسي و موضع‌گيري‌هاي جناحي آلوده‏‎ ‎نسازند."‏

فاضل ميبدي همچنين خاطرنشان کرده: "به هر تقدير چه آقايان بپذيرند و چه‎ ‎نپذيرند، آيت‌الله صانعي يکي از شاگردان ‏معروف حضرت امام‌(ره) و فقيه و مرجعي است‏‎ ‎که بايد به ايشان احترام گذاشت، همان‌طور که مرحوم امام به ايشان احترام ‏مي‌گذاشت. يقينا‎ ‎اگر حضرت امام در قيد حيات بودند، اجازه‎ ‎نمي‌دادند که با آيت‌الله صانعي اين‌گونه برخورد شود."‏
از سوي ديگر، اعضاي دفتر سياسي جبهه مشارکت هم يکشنبه شب "با محكوم كردن هتك حرمت" آيت الله صانعي از ‏مخالفان فكري وي خواستند "تا اگر دلايل‎ ‎روشني در اثبات ادعاهاي خود دارند آن را همراه با ادب و حفظ شان ديني، ‏اجتماعي و‎ ‎علمي مقام مرجعيت مطرح كرده و به خاطر مطامع زودگذر جناحي و سياسي، بيش از اين راه‎ ‎بر آلودن و ‏مشوش كردن مسير سنت پرافتخار اجتهاد در مكتب تشيع نگشايند".‏

‎کيهان شريعتمداري‎

در همين رابطه سايت "انتخاب" که توسط "فقيهي" از مشاوران آيت الله خامنه اي اداره مي شود، روز گذشته در واکنش به ‏يادداشت کيهان در مطلبي از فردي به نام "ر- سليم" با عنوان "جناب شريعتمداري! انکيزيسيون راه‎ ‎انداخته ايد؟" نوشته ‏است: "مشکل پيکان آن بود که چون در بازار مصرف تنها بود مردم مجبور به‎ ‎استفاده از ان بودند، درست مثل کيهان ‏شريعتمداري! که اين روزها تنهاي تنهاست! کيهان‎ ‎مثلا نشريه ملي ايران ماست، قرار است ما را به دنيا معرفي کند، اما آقا ‏حسين‎ ‎توليدات تک بعدي، يخ و خشک خود را تحويل شما و اين و ان مي دهد. غيرممکن ترين ارزو‎ ‎ان است که شما از خط ‏توليد پيکان ارزوي خروج بنز داشته باشيد‎. ‎شريعتمداري سال هاست فکرش تغيير نکرده، هميشه حق بااوست، هميشه او‎ ‎درست مي گويد، هميشه او امام را بهتر از همه مي شناسد، هميشه خودش را وطن پرست ترين‎ ‎فرد مي داند، هميشه ‏اطرافيان او دوستند و ان طرفي ها دشمن. حتي اگر اطرافيانش، با‎ ‎هزار کلک و دغل، از جبهه دشمن جناب شريعتمداري، ‏به جبهه ي کيهان پيوسته باشند.‏‎.. ‎پيکان! داخلي و خارجي هم ندارد. پيکان، پيکان است، حالا چه سوئيسي پشت فرمان ان‏‎ ‎بنشيند چه ايراني‎!‎‏"‏

در ادامه اين يادداشت در سايت انتخاب آمده است: "هيچ ادمي کامل نيست و انسان ها تمايل به تکامل دارند، لااقل در اين ‏همه سال من که نديده ام شريعتمداري فرقي کرده باشد، تندروتر شده که از ديد‎ ‎من بهتر نشده است.هيچ چيز نويي ندارد، ‏شريعتمداري يا مطالعه ندارد يا اگر دارد بهره‎ ‎اي از ان نمي برد. وقتي نوشتار شريعتمداري را مي خوانيد [ميان اين ده ‏سال] هيچ‎ ‎تغييري احساس نمي کنيد. نه احساس روشن بيني، نه احساسي مثبت، نه احساس رشد انديشه‎. ‎شريعتمداري خيلي ‏که به خود فشار مي آورد ديگر در حد دهه شصت مي نويسد. غافل مانده‎ ‎که نسل جوان چقدر از وي فاصله گرفته است‏‎. ‎مشکل ديگر نوشتار شريعتمداري ان‏‎ ‎است که هميشه در حال مدح بخشي از حاکمان همفکر است و تکفير غير! چطور ‏ممکن است ادمي‎ ‎فکر کند او حق است، حق هم با اوست و از اشتباه هم مبري؟‎ ‎يخ کيهان شريعتمداري آن قدر قطور است که ‏مي توانيد روي آن با خيال‎ ‎راحت، مسابقات سرعت سر [مغز] روي يخ را برگزار کنيد‎!‎‏ ‏‎ ‎در جمله اي کوتاه مي توان ‏نوشت؛ شريعتمداري يخ زده! شريعتمداري‎ ‎در سال هاي 57 تا 68 جامانده! حالا که ايشان صندلي رياست کيهان را دو ‏دستي چسبيده، يک شيرپاک خورده اي لطف کند براي حفظ شأن و وزانت کيهان هم که شده برود دست او را‎ ‎بگيرد و از ان ‏سال ها بياورد به تاريخ امروز. ترديد ندارم شريعتمداري نه مردم را مي‎ ‎شناسد نه او مردم را! مردم بسيار تغيير کرده اند ‏در حالي که شريعتمداري فرصت تغيير‎ ‎را به خود نداده، گاهي هم که قرار است گردشي در شهر داشته باشد، بليزر کرم ‏رنگ‎ ‎مجهزي او را از مردم جدا مي کند. مگر در اين فاصله ها چه مي بيند؟‎! ‎‏"‏

منبع : http://www.roozonline.com/archives/2008/05/post_7235.php

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها