شیوه جدید آزمایش خون ساده برای کشف و تشخیص سریع سرطان (۲۰۱۷)

on .

دانلود کنید

جیمی لین در حال توسعه فن‌آوری‌هایی است که سرطان را ماه‌ها و شاید سال‌ها زودتر از روش‌های کنونی کشف می‌کند. او تکنیک موفقیت‌آ‌میزی را به نمایش می‌گذارد که با کشف نشانه‌های نامحسوسی از حضور سرطان از طریق یک آزمایش خون ساده، قادر است بازگشت یا عود برخی از انواع این بیماری خطرناک را صد روز زودتر از روش‌های رایج کنونی ردیابی کند. این شاید یک پرتو امید باشد در نبردی که در آن تشخیص زود‌هنگام می‌تواند تفاوت بزرگی را ایجاد کند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها