حق سؤال

on .

haghe soal 96کاری از: مانا نیستانی

ماده ۲۳ قانون اساسی: شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به ‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها