مرگ شهری (civil death)

on .

marge shahri 96مرگ شهری سیاست و قانونی نانوشته برآمده از نگاه امنیتی است که شهروندان را بی‌پناه، و به ناامیدی، انزوا، ترس، سکوت و کرنش در برابر ستم مجبور می‌کند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها