طرح اختصاصی مجذوبان نور برای آقای علیرضا نیکزاده

on .

aghaye nikzade tarh96

درویشی که با وجود کهولت سن تحت تدابیر امنیتی و غل و زنجیر در بیمارستان بستری‌ست

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی؟                        حق‌شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد؟

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها