با دستان و چشمان بسته آمده‌ایم، یا آزادشان کنید یا ما را هم زندانی کنید

on .

dast va cheshm baste zendanمرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم                                 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها