لیلی نایب‌زاده در حالی بازجویی و ضرب و شتم شد که باردار بود. درویشی که حتی با این شرایط نیز از گزند بازجویی و بازداشت در امان نماند

on .

darvishe bardar shekanje leili nayebzade96کاری از بهنام محمدی

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها