images/New_Site/majzooban.png

اطلاعیهٔ آغاز به کار مجدد مجذوبان نور

on .

majzooban 97 03
۱۱۰ روز از حصر آشکار پیر و مولای غریب درویشان به دست تمامیت‌خواهان گذشته است. پس از ۱۱۰ روز با وعده‌های دروغین و انتظار کشنده برای ملاقات درویشان با حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) بیانیه‌ای صادر می‌شود که باز هم پیروان و دوست‌داران او را به سکوت ترغیب می‌کند و فهم و شعور جامعه درویشی را به سخره گرفته و مانند تمام این سال‌ها مساله حصر ایشان را انکار کرده و اسف‌بارتر این که یاران باوفای ایشان را عده‌ای فریب‌خورده و فتنه‌گر معرفی می‌کند.

۴۰۰ نفر درویش عزیز و گلِ گلستانِ درویشی حضرت دکتر نورعلی تابنده در محاصره‌ی خار و مار افتاده‌اند و باز هم می‌گویند سکوت کنید و سکوت کنید.

دستاورد سکوت ما چه خواهد بود؟ اینکه مجاز نماز محترم و دانشمند مکرم جناب آقای دکتر آزمایش را که تمام وقت و عمر خود را یکسر فدای اعتلای مکتب درویشی کرده‌اند فریب‌خورده و فریبنده بنامید؟ که پا از گلیم فراتر گذارید و مجری منویات نیروهای امنیتی باشید و تلاش کنید به ای نحو کان مانند بیانیه‌های جعلی حکم عزل و نصب و برائت بگیرید تا بساط خفقان، به تمامی مهیا شود؟

مجذوبان نور با این که می‌دانست عاملان و همکاران حصر حضرت دکتر تابنده چه کسانی هستند سکوت کرد و دم برنیاورد، بلکه بهانه‌جویان بهانه‌ها را به کنار بگذارند و برای ترمیم فضا کوشش کنند. اما این سکوت چه دستاوردی داشت جز این که یک عده ترمه بر ویرانه بکشند و خرابی‌های بنیادین را بپوشانند و صورت رنجور از جزام را با سرخاب و وسمه آرایش کنند و عده‌ی دیگر با اشغال همه رسانه‌ها و برگزاری مراسم‌ها، روز و شب علیه تصوف و عرفان و سلسله نعمت‌اللهی گنابادی و شخص شخیص و محترم حضرت مجذوبعلیشاه انواع سم پراکنی‌ها را مرئی دارند و از هیچ تحقیر و توهینی ابا نکنند.

از هیچ تلاشی دریغ نکردید تا مجذوبان نور را مقصر دو دهه فشار امنیتی و تخریب حسینیه‌ها و اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها معرفی کنید و در این مدتی هم که مجذوبان نوری در کار نبوده است، فقر و درویشی را گلیم زیر پای خودتان انگاشته‌اید و پای کوچک‌تان را از این گلیم فراتر می‌نهید و تعیین حدود می‌کنید و چه کن چه نکن راه می‌اندازید. حد ادب و وفا را نقض می‌کنید و درویشان صدیق را خرابکار و خائن و داعشی و دشمنان قسم‌خورده‌ی عرفان را عزیز و محترم می‌نامید و گویا مصممید تا درویشان پیش ظلم عیان و آشکار، کرنش کنند و کمر خدمت ببندند و سجده کنند.

زهی خیال باطل! مجذوبان نور به عنوان پایگاه مستقل خبری و فرهنگی مصمم‌تر از پیش کار خود را آغاز می‌کند و تا رسوایی عاملان و بانیان حصر دکتر تابنده و آزادی بی‌قید و شرط درویشان گنابادی و تا احقاق حقوق مصرح قانونی آنان دست از تلاش نخواهد کشید.

تأکید مؤکد می‌کنیم که مطالب منتشرشده در سایت مجذوبان نور لزوماً بیانگر‌ نظرات و دیدگاه‌های بزرگان سلسله‌ی نعمت‌اللهی گنابادی نیست و مسئولیت تمامی مطالب و اخبار وب‌سایت مجذوبان نور (پایگاه مستقل خبری-فرهنگی دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی) به عهده‌ی مدیران و گردانندگان آن است. 

مدیران مجذوبان نور 
۱۷ خرداد ۱۳۹۷