۱۳ روز بی‌خبری از زنان درویش زندانی

on .

zanane darvishe zendani97به گزارش مجذوبان نور؛ ۱۳ روز پیش، مأموران حفاظت زندان قرچک با مراجعه به بندهایی که زنان درویش در آنجا پس از گذشت بیش از ۳ ماه به طور غیرقانونی نگهداری می‌شوند، اقدام به اخذ کارت تلفن زنان زندانی درویش نموده و ممنوعیت هرگونه تماس را به آنان ابلاغ کردند و از آن روز تاکنون خبری از آنها در دست نیست. این زنان نیز در اعتراض به رفتارهای فراقانونی مقامات زندان قرچک، دست به اعتصاب ملاقات زدند. 
مکاتبه و ملاقات حضوری خانواده‌ی این زنان درویش با مقامات زندان نیز تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها