اعتصاب غذای هشت درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ

on .

Eatesab ghaza daravish97

به گزارش مجذوبان نور؛ تعداد درویشان زندانی که در اعتراض به نقض گسترده حقوق سایر دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند به هشت نفر رسیده است.

بنابر این گزارش؛ ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمدباقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمدعلی کریمی هشت درویشی هستند که در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

وضعیت جسمی تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها